< terug

Voormalig Postkantoor te Doetinchem

In 2009 zijn we door de gemeente Doetinchem gevraagd om, ondanks de zeer korte tijdsplanning, het vergunningentraject, alsmede de begeleiding van de restauratie en verbouw van het voormalig postkantoor aan de Burg. van Nispenstraat te Doetinchem op ons te nemen.
Aangezien we drie jaar daarvoor het restauratieplan hadden opgesteld en er nu subsidie was verkregen, zijn we graag op dit aanbod ingegaan.
Het ontwerp van Joseph Crouwell jr. uit 1920 is een schitterend en vrijwel gaaf voorbeeld van een gebouw, ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school.
Het casco is gerestaureerd en de hinderlijke units in de voormalige tuin van de directeurswoning zijn verwijderd. Na de interieurwijziging doet het gebouw nu dienst als restaurant (Borghuis) en als Stadsmuseum. Zonder het monumentale karakter al te veel te schaden is, is het gebouw vanaf 2011 weer met twee nieuwe functies in gebruik.

 

Omschrijving:

De restauratie en verbouw van het voormalig postkantoor te Doetinchem

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
Datum oplevering: 2011
Plaats: Doetinchem