Haalbaarheid

Wanneer u gaat bouwen, wilt u graag vooraf weten hoe haalbaar uw plannen zijn. Wij kunnen duidelijkheid verschaffen voordat er grote kosten gemaakt hoeven te worden: ruimtelijk, functioneel, financieel en duurzaam. Wij streven naar een optimalisatie en hoge kwaliteit bij het maken van haalbaarheidonderzoeken. Voor het bepalen van de financiële haalbaarheid maken wij kostenberekeningen volgens de inhoud van het gebouw of door volledige begrotingen. Variaties in energiebesparingsvarianten kunnen wij u laten zien in de initiatief-fase.

Wanneer uw plan niet voorkomt in een bestaand bestemmingsplan kan een wijziging van het bestemmingsplan aan de orde zijn. Wij adviseren bij bestemmingsplannen, beheersverordeningen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten en tijdelijke ontheffingen.

Wij leveren ruimtelijke en functionele onderzoeken voor een Ruimtelijke Onderbouwing en voor het toetsen van de haalbaarheid van uw plan.