Zorg

Mensen worden tegenwoordig ouder en dus zijn vergrijzing, krimp en een grotere behoefte aan zorg op maat het gevolg. Wij verdiepen ons graag in uw zorgvraag en hebben inmiddels een aantal zorgcomplexen aangepast of nieuw gerealiseerd met de specifieke eisen van de opdrachtgever. Functionaliteit en haalbaarheid zijn hierbij sleutelwoorden.