Haalbaarheidsonderzoeken

Wanneer u wilt bouwen weet u graag vooraf wat de haalbaarheid van uw plannen is. Wij kunnen duidelijkheid verschaffen voordat er grote kosten gemaakt hoeven te worden. We bedoelen dan ruimtelijk, functioneel, financieel en duurzaam. Wij streven naar een optimalisatie en hoge kwaliteit bij het maken van haalbaarheidonderzoeken. Voor het bepalen van de financiële haalbaarheid maken wij kostenberekeningen volgens de inhoud van het gebouw of door volledige begrotingen. Variaties in energiebesparingsvarianten kunnen wij u laten zien in de initiatief-fase. Bij restauratieprojecten wordt tevens de mogelijkheid van subsidie, laagrente lening of fiscale aftrek onderzocht. Onze stukken dienen dan als onderlegger voor het bepalen hiervan. Wanneer uw plan niet voorkomt in een bestaand bestemmingsplan kan een wijziging van het bestemmingsplan aan de orde zijn. Wij adviseren bij bestemmingsplannen, beheersverordeningen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten en tijdelijke ontheffingen. Wij leveren ruimtelijke en functionele onderzoeken voor een Ruimtelijke Onderbouwing en voor het toetsen van de haalbaarheid van uw plan.