Restauraties voor zorg

Een bijzondere disipline is het restaureren van monumenten (vooral boerderijen en complexen in het buitengebied) voor een specifieke doelgroep, namelijk zorg. De wens is om op een landelijke locatie een of twee groepen bewoners (± 12 bewoners) te huisvesten en eventuele kleine onderhoudszaken, zoals bomen snoeien of een moestuin onderhouden, te laten uitvoeren door de bewoners. Vaak is het een ingrijpende verbouwing waarbij een grote functieverandering van het complex haast onvermijdelijk is. Wij besteden er alle zorg aan om ook hier, ondanks de functieverandering, de historische gelaagdheid en functionele kenmerken te handhaven en onderdeel uit te laten maken van de nieuwe functie.