Previous
Next

RESTAURATIE

LANDGOED WESTERFLIER

Johan Jansen van der Sluys liet in 1729 een 16de eeuws huis  afbreken en bouwde op die plek het huidige huis

Uiterlijk is het 18de eeuwse huis maar beperkt gewijzigd. Eind 19de eeuw zijn de ramen met kleine roedeverdeling vervangen door empire ramen. Tevens is toen de zakgoot in het dak vervangen door een plat dak en is het aantal dakkapellen uitgebreid. In het interieur is de 18de eeuwse hoofdstructuur goed bewaard. Trappen, deuren en een aantal schouwen en lambriseringen zijn nog aanwezig. De afwerking heeft echter van het gebruik (na de oorlog onder andere een internaat) zeer te leiden gehad.
Opdracht was om het gebouw compleet te restaureren en geschikt te maken voor bewoning in twee gedeelten door twee broers. Bij het vooronderzoek voor de restauratie bleek dat de scheurvorming in het midden van het gebouw o.a. een gevolg was van een plaatselijk in de ondergrond aanwezig veenlaagje, dat door verlaagde waterstand was gaan oxideren. Om dit proces, dat nog verdere verzakkingen ten gevolge zou kunnen hebben te stoppen is rond het gebouw een infiltratiesysteem aangelegd, dat weer voor een hogere waterstand moet zorgen.
Architect Restauratie: Johans Kreek.

DETAILS

Benieuwd wat wij als architect voor uw project kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.