Restauraties voor wonen

Behoud van het cultureel erfgoed staat bij ons voorop, waarbij functionaliteit, bruikbaarheid en financiële draagkracht de belangrijkste elementen zijn voor instandhouding. De wensen van een opdrachtgever en het beschikbare budget vormen samen met het bovenstaande de randvoorwaarden voor een goed en innovatief ontwerp. Wij begeleiden en adviseren de opdrachtgever van het eerste schetsontwerp tot en met de oplevering.